iMunis eDeska

Lísek

Úřední deska – Stav k 10. 4. 2020 21:12:44

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 8.4.2020 18:17:16

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 2 k 15.3.2020 1532020 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 8.4.2020 31.12.2020 8.4.2020 obrázek JPG (69 kB)
Oznámení o vyhlášení období déletrvajícho nadměrného sucha na území Kraje Vysočina KUJI 34957/2020 Oznámení hejtman Kraje Vysoči 7.4.2020 31.12.2020 7.4.2020 dokument PDF (209 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Doruč. veř. vyhl. MZ ČR 6.4.2020 31.12.2022 6.4.2020 dokument PDF (290 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020 SR/0016/U/2020-2 Obec. záv. vyhl./nař. AGENTURA OCHRANY PŘÍ 3.4.2020 20.4.2020 3.4.2020 dokument PDF (620 kB)
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 32446/2020 Doruč. veř. vyhl. K Ú kraje Vysočina 2.4.2020 20.4.2020 2.4.2020 dokument PDF (664 kB)
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3132020 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Bystř. 31.3.2020 31.3.2021 31.3.2020 obrázek JPG (47 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 k 29.2.2020 29022020 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 10.3.2020 31.12.2020 10.3.2020 obrázek JPG (34 kB)
Usnesení č. 13 ze zasedání ZO Lísek konaného dne 27.2.2020 27022020 Usnes. Zastupitelstva Obecní úřad Lísek 5.3.2020 5.6.2020 5.3.2020 obrázek JPG (34 kB)
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 00294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 23.12.2019 31.12.2020 23.12.2019 obrázek JPG (34 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Llísek do roku 2023 13122019 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 13.12.2019 31.12.2020 13.12.2019 obrázek JPG (51 kB)
Schválený rozpočet obce Lísek na rok 2020 13122019 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 13.12.2019 31.12.2020 13.12.2019 4 dokumenty
Veřejná vyhlýáška - opatření obecné povahy 14LH22476/2019-16212 Doruč. veř. vyhl. MZ ČR 10.12.2019 31.12.2022 10.12.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Obec. záv. vyhl./nař. MZ ČR 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 70830355 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Bystř. 25.6.2019 30.6.2020 25.6.2019 obrázek JPG (29 kB)
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 00294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 25.6.2019 30.6.2020 10.5.2019 dokument PDF (42 kB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 00294730 Oznámení Obecní úřad Lísek 14.5.2019 30.5.2020 14.5.2019 dokument PDF (65 kB)
Závěrečný účet obce Lísek za rok 2018 0294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 10.5.2019 30.6.2020 10.5.2019 7 dokumentů
Oznámení o povinnosti zavedení celoročního svozu biolog. rozlož.kom.odpadu 00294730 Oznámení Obecní úřad Lísek 4.4.2019 30.12.2020 1.4.2019 obrázek JPG (48 kB)
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-19212 Obec. záv. vyhl./nař. Ministerstsvo zemědě 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (210 kB)
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků UZSVM/BZR/4932/2015- Dokumenty ÚZSVM 25.9.2015 29.12.2023 25.9.2015 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.