iMunis eDeska

Lísek

Úřední deska – Stav k 20. 9. 2019 04:20:10

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 12.9.2019 8:59:27

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 6 k 31.8.2019 31082019 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 12.9.2019 31.12.2019 12.9.2019 obrázek JPG (36 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Obec. záv. vyhl./nař. MZ ČR 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 5 k 31.7.2019 31072019 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 19.8.2019 31.12.2019 19.8.2019 obrázek JPG (56 kB)
Usnesení č. 8 ze zasedání ZO konaného dne 24.7.2019 00294730 Usnes. Zastupitelstva Obecní úřad Lísek 15.8.2019 25.10.2019 15.8.2019 obrázek JPG (23 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina KUJI 61837/2019 Obec. záv. vyhl./nař. Krajský úřad Kraje V 12.8.2019 23.9.2019 12.8.2019 dokument PDF (0,7 MB)
Rozpočtové opatření č. 4 k 30.6.2019 00294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 12.7.2019 31.12.2019 12.7.2019 obrázek JPG (28 kB)
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 70830355 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Bystř. 25.6.2019 30.6.2020 25.6.2019 obrázek JPG (29 kB)
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 00294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 25.6.2019 30.6.2020 10.5.2019 dokument PDF (42 kB)
Rozpočtové opatření č. 3 k 31.5.2019 00294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 7.6.2019 31.12.2019 7.6.2019 obrázek JPG (47 kB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 00294730 Oznámení Obecní úřad Lísek 14.5.2019 30.5.2020 14.5.2019 dokument PDF (65 kB)
Závěrečný účet obce Lísek za rok 2018 0294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 10.5.2019 30.6.2020 10.5.2019 7 dokumentů
Rozpočtové opatření č. 2 k 30.4.2019 00294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 10.5.2019 31.12.2019 10.5.2019 obrázek JPG (30 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 k 31.3.2019 0294730 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 4.4.2019 31.12.2019 4.4.2019 obrázek JPG (40 kB)
Oznámení o povinnosti zavedení celoročního svozu biolog. rozlož.kom.odpadu 00294730 Oznámení Obecní úřad Lísek 4.4.2019 30.12.2020 1.4.2019 obrázek JPG (48 kB)
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-19212 Obec. záv. vyhl./nař. Ministerstsvo zemědě 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (210 kB)
Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2019 01042019 Rozp. a hosp. obce Mikroregion Bystř. 1.4.2019 1.4.2020 1.4.2019 dokument PDF (199 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Lísek do roku 2022 27122018 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 27.12.2018 31.12.2019 27.12.2018 obrázek JPG (32 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2019 27122018 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Lísek 27.12.2018 31.12.2019 27.12.2018 obrázek JPG (81 kB)
Hospodaření Mikroregionu bystřicko v roce 2019 19122018 Oznámení Mikroregion Bystř. 19.12.2018 31.12.2019 19.12.2018 dokument PDF (245 kB)
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků UZSVM/BZR/4932/2015- Dokumenty ÚZSVM 25.9.2015 29.12.2023 25.9.2015 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.