iMunis eDeska

Lísek

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Značka: SR/0150/US/2018-2 Zveřejněno od: 15.3.2019 9:22:15 Zveřejnit do: 31.3.2019 9:18:24 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ĆR Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,9 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ĆR

Vyvěšeno od: 15.3.2019
Vyvěšeno do: 31.3.2019

Úřední deska – Lísek

Vyvěšeno od: 15.3.2019
Má být vyvěšeno do: 31.3.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.3.2019 9:22:15
Do: 31.3.2019 9:18:24

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.