iMunis eDeska

Lísek

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Značka: KUJI 61837/2019 Zveřejněno od: 12.8.2019 13:02:58 Zveřejnit do: 23.9.2019 23:57:30 Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Krajský úřad Kraje Vysočina-odbor územ.plán. a st.řádu Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajský úřad Kraje Vysočina-odbor územ.plán. a st.řádu

Vyvěšeno od: 12.8.2019
Vyvěšeno do: 23.9.2019

Úřední deska – Lísek

Vyvěšeno od: 12.8.2019
Má být vyvěšeno do: 23.9.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.8.2019 13:02:58
Do: 23.9.2019 23:57:30

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.