iMunis eDeska

Lísek

Úřední deska – Detail

Obec Lísek Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Značka: 00294730 Zveřejněno od: 15.4.2021 14:50:15 Zveřejnit do: 31.3.2022 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Lísek Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 311 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Lísek

Vyvěšeno od: 15.4.2021
Má být vyvěšeno do: 30.3.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.4.2021 14:50:15
Do: 31.3.2022

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.